Skip to content
27.05.2011 Problemy na horyzoncie..
Podejmowana przez Uniwersystet w Cambridge inicjatywa „Conservation horizon scanning” ma na celu identyfikowanie i ocenę zjawisk, które mogą okazać się ważne dla ochrony przyrody w przyszłości, a dotychczas nie poświęcano im wiele uwagi. Poprzez naświetlanie tych kwestii można lepiej przygotować się na skutki ich wystąpienia. Przykładami problemów, które nie zostały wykryte we właściwym czasie mogą być niekorzystne zjawiska związane z produkcją biopaliw, albo ptasia grypa.
Uczestnicy projektu proponują potencjalne problemy, dołączając zebraną dokumentację. Następnie są one dyskutowane i selekcjonowane. Zgłaszane zagadnienia muszą być nowe i słabo zbadane, o potencjalnie silnym wpływie (nie tylko negatywnym!) na ochronę przyrody. Wyniki z lat 2010 i 2011 zostały opublikowane w "Trends in Ecology and Evolution”.
Pomysły na tego typu zagadnienia zbieramy do końca czerwca br. w formie kilku zdań opisu (najlepiej po angielsku).
Maile prosimy wysyłać na adres: maria.jujka@otop.org.pl. Przekażemy je do Birdlife International. Być może najciekawsze propozycje zostaną ujęte w kolejnym raporcie. Każdy może  w ten sposób wnieść swój wkład w przyszłość ochrony przyrody.