Skip to content
20.05.2011 Dalsze powiększanie sieci Natura 2000
Według danych Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska UE flora i fauna są obecnie otoczone najlepszą ochroną w historii UE. Sieć obszarów chronionych Natura 2000 rozszerzono o niemal 27 tys. km2. Około dwóch trzecich nowych obszarów to tereny morskie. Dzięki temu sieć Natura 2000 obejmuje obecnie niemal 18 % obszarów lądowych oraz 130 tys. km2 mórz na obszarze Unii Europejskiej. Najnowsze powiększenie sieci miało miejsce głównie w Republice Czeskiej, Danii, Francji, Hiszpanii i Polsce. Wśród nowych obszarów morskich znalazła się znaczna część ujścia Loary, a także rozległa ławica przybrzeżna i góra podwodna umiejscowiona w Morzu Kantabryjskim u wybrzeży północnej Hiszpanii. Na lądzie powiększenie objęło lasy bukowe i ukwiecone łąki na terenach górzystych w Czechach, a także jeziora i mokradła w Polsce.
Źródło: May 2011 | No 43 “Environment for Europeans”