Skip to content
31.03.2011 Plany Zadań Ochronnych - praca wre..

Trwają intensywne prace związane z realizacją projektu GDOŚ : „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski". Głównym celem projektu jest opracowanie 406 planów zadań ochronnych. Realizacja projektu ma się zakończyć się w III kwartale 2013 r.
Tutaj znajduje się lista obszarów, dla których sporządzane będą PZO w ramach przedmiotowego projektu. Kolorem różowym zaznaczono obszary, dla których w 2011 r zostaną wszczęte procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców poszczególnych PZO.
Do pobrania także: Rozporządzenie Ministra oraz Szablon dokumentacji PZO (do pobrania tutaj)

OTOP otrzymało od GDOŚ zapewnienie,  że do wszystkich RDOŚ-ów zostanie przekazana informacja o deklaracji współpracy OTOP w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy opracowujących PZO wraz z listą adresów e-mail opiekunów ostoi. Mamy nadzieję, że informacje będą docierały na czas do najbardziej zainteresowanych stron. Prosimy opiekunów o informowanie koordynatora IBA o planach angażowania się w prace Zespołów Lokalnej Współpracy oraz o ich postępach.