Skip to content
28.03.2011 Planowana certyfikacja FSC na Podlasiu

Planowany jest audyt grupy 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Grupa obejmuje następujące nadleśnictwa: Augustów, Bielsk, Borki, Czarna Białostocka, Czerwony Dwór, Dojlidy, Drygały, Ełk, Giżycko, Głęboki Bród, Gołdap, Knyszyn, Krynki, Łomża, Maskulińskie, Nowogród, Nurzec, Olecko, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Rudka, Supraśl, Suwałki, Szczebra, Waliły, Żednia. 
Niniejszy audyt certyfikacyjny ma sprawdzić zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z Zasadami i Kryteriami FSC (Forest Stewardship Council – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Planowana data audytu to 9-13 maja 2011 roku.
Pełna lista standardów i kryteriów wg. których przeprowadzona będzie certyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej: www.forestry.sgs.com w dziale "Forest Management Reprts, Poland.

W procesie konsultacji uwzględniane będą opinie stron trzecich (w tym OTOP). Prosimy opiekunów ostoi i wszystkich zainteresowanych o przekazanie uwag dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na obszarze grupy 28 nadleśnictw. Ankietę należy przesłać na adres Pawel.Wiktorowicz@sgs.com.

Niejasne są powody, dla których nadleśnictwa leżące na terenie Puszczy Białowieskiej są wyłaczone z audytu. W czasie ponad 10-letniej historii certyfikacji FSC w RDLP Białystok wielokrotnie zgłaszano poważne niezgodności z zasadami Dobrej Gospodarki Leśnej, które systematycznie były ignorowane.Tym bardziej.. warto przyglądać się sprawie..