Skip to content
22.03.2011 Klasyka światowej ochrony przyrody

Zaktualizowana wersja publikacji "A guide to management planning", walijskiego przyrodnika i eksperta od planowania ochrony, Mike'a Alexandra, została opublikowana (po angielsku) jako pdf (http://www.esdm.co.uk/cms/planning.asp)
Ta publikacja należy do klasyki światowej ochrony przyrody i jest jednym z najlepszych  przewodników tego typu.
Ważna są w niej w szczególności:
- wykładnia "zasady ostrożności" w stosunku do planowania,
- logika planowania (identyfikacja i ocena przedmiotów ochrony -> określenie ich stanu -> określenie celów do osiągnięcia dla każdego z nich -> działania ochronne -> ich monitoring)
- idea planowania adaptacyjnego
Niektóre idee podejścia walijskiego były inspiracją do przyjętych w Polsce (rozporządzenia Ministra Środowiska, projekt wytycznych GDOŚ) zasad planowania ochrony obszarów Natura 2000.

Źródło: Paweł Pawlaczyk, KP