Skip to content
20.03.2011 Zmiany w zarządzaniu wodami

18 marca b.r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja transponuje do prawa polskiego istotne zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej UE. 
Ważne zmiany to m.in.:
- Wyraźne zapisanie, że celem środowiskowym dla wód, wymagającym osiągnięcia w zasadzie do grudnia 2015 r. jest osiągniecie tzw. dobrego stanu (ew. dla wód silnie zmienionych i sztucznych - dobrego potencjału); 
- Ustalenie, że celem środowiskowym w stosunku do wód w "obszarach chronionych", wymagającym również osiągnięcia do grudnia 2015 r., jest również 'osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów na podstawie których obszary te zostały utworzone'. Oznacza to, że do końca 2015 r. zarządcy wód powinni zapewnić właściwe warunki wodne do osiągnięcia celów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych parków krajobrazowych... oraz do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków chronionych w obszarach Natura 2000.
Więcej informacji na temat zarządzania wodami znajduje się w broszurce "Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej - wskazówki dla przyrodników" (http://kp.org.pl/pdf/poradniki/jak_troszczyc_sie_o_rzeke.pdf)

Źródło: Paweł Pawlaczyk, KP