Skip to content
11.03.2011 Ochrona bierna w obszarach N2000

Sieć Natura 2000 bazuje na idei doprowadzenia gatunków i siedlisk do tzw. właściwego stanu ochrony.
Choć może się wydawać, że ta idea jest sprzeczna z koncepcją biernej ochrony, opartej na nieingerowaniu w naturalne procesy przyrodnicze bez względu na ich efekty, w praktyce, okazuje się, że w wielu miejscach w Europie biernie chronione ekosystemy i żyjące w nich gatunki reprezentują właśnie "właściwy stan ochrony". A więc ochrona bierna może sprawdzać się (w określonych warunkach) jako jedno z narzędzi osiągania celów Natury 2000. Komisja Europejska zleciła opracowanie wytycznych na temat ochrony biernej w obszarach Natura 2000. Przetarg na opracowanie dokumentu wygrało konsorcjum firmy doradczej Alterra oraz organizacji PANParks i Eurosite. 
Szkic części analitycznej dokumentu ma być opracowany do czerwca 2011 r., a szkic całości - do września 2011 r. Wersje robocze mają być jeszcze przedyskutowane w ramach Grupy Eksperckiej ds. zarządzania i ochrony Obszarów Natura 2000 dzialającej przy GD ENVIRONMENT Komisji Europejskiej. Wersja finalna wytycznych jest planowana na 15 listopada 2011 r.

Źródło: Paweł Pawlaczyk, KP