Skip to content
25.02.2011 Polska na Dywaniku KE

16 lutego b.r. Komisja Europejska zadecydowała o pozwaniu Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niewłaściwą ochronę gatunkową ptaków. Pozew ten dołączył do wcześniejszego, podobnego w zarzutach, pozwu o niewłaściwą ochronę gatunkową innych zwierząt (decyzja Komisji z 24 listopada 2010 r.). Główne zarzuty Komisji to:
- wyłączanie przepisów ochrony gatunkowej wobec "racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej" (mimo zmian w ustawie, klauzula taka wciąż tkwi w rozporządzeniach)
- wyłączenie ochrony gatunkowej kormorana czapli i wydry na stawach rybnych
- brak ochrony ptaków europejskich nie występujących w Polsce (dyrektywa wymaga ochrony np. przed handlem).
GDOS i MŚ przygotowały projekt zmiany ustawy oraz nowe rozporządzenie o ochronie zwierząt.Jednak, rozporządzenie nie zostało wydane, a ustawa nie została nawet skierowana do Sejmu. Ponadto, wydaje się, że nie usuwają one zarzucanych niezgodności z prawem europejskim: z projektów tych wynika, że władze polskie upierają się przy pewnych formach wyłączenia gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej spod wymogów ochrony gatunkowej ("art. 52a" ustawy o ochronie przyrody).
Trybunał w obu sprawach będzie orzekał wg. stanu prawnego na styczeń 2010 r. Komisja wycofałaby zapewne sprawy, gdyby Polska usunęła wszystkie niezgodności ze swojego prawa...

Źródło: Paweł Pawlaczyk, KP