Skip to content
24.02.2011 Dobre informacje w sprawie doliny Neru

 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła w całości decyzję RDOŚ Poznań umażającą postępowanie z wniosku OTOP w sprawie szkody w środowisku w Dolinie Neru i przekazałą tą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ Poznań.

Główne argumenty podniesione przez GDOŚ to:
- ustawa szkodowa ma wyłączone działanie w przypadku przeciwdziałania "klęsce żywiołowej", natomiast brak jest dowodów, że wezbrania Neru miały taki wymiar,
- ustawa szkodowa ma wyłączone działanie w przypadku, gdy głównym celem działań jest obrona narodowa, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz gdy JEDYNYM celem jest zapobieganie klęskom żywiołowym. Brak dowodów na to, że jedynym celem regulacji Neru i budowy tamy podłużnej była ochrona p.powodziowa.

Teraz RDOŚ Poznań musi te 2 kwestie wyjaśnić...