Skip to content
07.02.2011 Cztery nowe obszary ptasie!

 

4 lutego 2011 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ptaków w drodze którego wyznaczono 3 nowe OSO: Góry Izerskie PLB020009, Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010, Bagno Pulwy PLB140015, oraz powiększono jeden istniejący OSO - Ostoja Warmińska PLB280015. 

Obszary te zostały wyznaczone w celu zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków takich jak: cietrzew, sóweczka, włochatka, derkacz, bocian biały, orlik krzykliwy, których siedliska w dotychczas wyznaczonych OSO ucierpiały na skutek realizacji inwestycji drogowych lub działań związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów.

Więcej informacji na stronie GDOŚ:
http://www.gdos.gov.pl/News/view/2464/Nowe_obszary_specjalnej_ochrony_ptakow_Natura_2000