Skip to content
07.02.2011 Ustawa szkodowa działa

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nałożyła na Gminną Spółkę Wodną w Odrzywole oraz Gminną Spółkę w Poświętnem obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych na tzw. Błotach Brudzewickich. Obszar ten znajduje się w granicach ostoi ptaków IBA „Dolina Pilicy”, będąc miejscem gniazdowania m.in. derkacza, błotniaka łąkowego oraz koncentracji migrujących ptaków siewkowych. Na obszarze tym jesienią 2009 dokonano czyszczenia rowów melioracyjnych bez uzyskania odpowiednich uzgodnień środowiskowych. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne zgłosiło w ramach tzw. „ustawy szkodowej” znaczne pogorszenie jakości siedlisk chronionych tam gatunków ptaków, w szczególności derkacza Crex crex.


W ramach działań naprawczych rzeczone spółki mają m.in. budować lub odtworzyć urządzenia regulujące poziom wodny na tym terenie, oraz wstrzymać się od prac polegających na odmulaniu rowów melioracyjnych przez okres 10-15 lat.