Skip to content
14.12.2010 Melioracje w Dolinie Górnej Narwi

W ostoi ptaków IBA oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Górnej Narwi”, na terenie gminy Suraż stwierdzono prowadzenie prac melioracyjnych polegających na odmulaniu koryta Narwi i wycince drzew i zarośli w korycie rzeki (źródło danych: opiekunowie ostoi ptaków, PTOP). Prace wykonywane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, prowadzone są w miejscu gniazdowania i żerowania m.in. takich gatunków jak: bocian czarny, bielik, puchacz, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, trzmielojad, dubelt, derkacz, kropiatka. Dodatkowo jest to miejsce dużych koncentracji ptaków wodno-błotnych takich gatunków jak: gęś białoczelna, rożeniec, świstun, batalion, rycyk, łęczak, czajka.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wysłały do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pisma wskazujące potrzebę wstrzymanie prac oraz wyjaśnienie zasadności podjętej inwestycji. 

 

przygotował: Tomasz Wilk (OTOP)