Skip to content
Przyłącz się

 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY? 

Ostoje ptaków IBA obejmują prawie 1/5 powierzchni naszego kraju. Aby działać na tak rozległym obszarze, potrzebujemy szerokiego grona współpracowników–wolontariuszy. Mimo, że nasza sieć opiekunów ostoi liczy już ponad 140 wykwalifikowanych osób i organizacji, to wciąż za mało. Twój aktywny udział w projekcie „opiekunów ostoi” sprawi, że będziesz miał rzeczywisty wpływ na ochronę ptaków i przyrody w swojej okolicy. Jednocześnie będąc uczestnikiem międzynarodowej sieci opiekunów ostoi, którzy działają wg tych samych zasad w wielu krajach świata, przyczyniasz się do ochrony bioróżnorodności na poziomie globalnym. 

 

JAK MOŻESZ POMÓC?

 1. Monitorując ostoje ptaków – populacje kluczowych gatunków ptaków, stan ich siedlisk oraz zagrożenia.

2. Informując nas o działaniach zagrażających ptakom, które mają miejsce na terenie ostoi ptaków IBA.

3. Przekazując informacje dotyczące ostoi ptaków – niektóre z nich zamieścimy na stronie www, w dziale aktualności.

 

Kontakt:

 

Tomasz Wilk

koordynator ds. ostoi ptaków IBA

tomasz.wilk@otop.org.pl

 

Maria Jujka

asystent programu ostoi ptaków IBA

maria.jujka@otop.org.pl