Skip to content
Interwencje w ostojach ptaków

 

Interwencje w ostojach ptaków

 

Najważniejszą funkcją opiekunów ostoi jest wczesne ostrzeganie o zagrożeniach występujących w ostojach ptaków, dzięki czemu możliwe jest odpowiednio wczesne reagowanie na te zagrożenia.

 

Opiekunowie wielokrotnie interweniowali bądź zgłaszali potrzebę interwencji w sprawie działań mogących negatywnie oddziaływać na ostoje ptaków. Dotyczyły one najczęściej:

1. niszczenia siedlisk w ostojach

2. włączania się w opiniowanie planowanych inwestycji i działań mogących potencjalnie oddziaływać na obszar ostoi

3. zgłaszania niekompletności i błędów w dokumentach dotyczących oddziaływania inwestycji na obszar ostoi ptaków

4. wyjaśniania zgodności z prawem działań podejmowanych na terenie ostoi ptaków

 

W szczególności OTOP angażował się m.in. zgłaszanie prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodnej w ostoi lub zgłoszenie niszczenia siedlisk w ostoi (Błota Rakutowskie, Dolina Baryczy, Zbiornik Turawski, Dolina Pilicy, Dolina Przysowy i Słudwi, Dolina Małej Wełny, Dolina Widawy i Oleśnicy), inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze ostoi (Beskid Wyspowy, Beskid Niski, Bory Tucholskie, Dolina Pilicy, Dolina Przysowy i Słudwi) ), nadmiernej penetracji obszaru ostoi i innych aktywności, powodujących płoszenie ptaków (np. Zbiornik Goczałkowicki, Zbiornik Turawski, Zbiornik Wonieść), czy zgłoszenia szkody w środowisku związanej ze zniszczeniem siedlisk (Dolina Neru).

 

Poniżej znajduje się pełna lista ostoi, w których OTOP i /lub opiekunowie ostoi interweniowali (stan na październik 2010)

1.         Zbiornik Turawski

2.         Zbiornik Nyski

3.         Zalew Szczeciński

4.         Błota Rakutowskie

5.         Beskid Niski

6.         Dolina Małej Wełny

7.         Puszcza Niepołomicka

8.         Dolina Pilicy

9.         Beskid Wyspowy

10.       Zbiornik Goczałkowicki

11.       Zlewnia Górnej Huczwy

12.       Dolina Neru

13.       Dolina Słudwi i Przysowy

14.       Zbironik Goczałkowicki

15.       Ostoja Nadgoplańska

16.       Dolina Baryczy

17.       Zbiornik Wonieść

18.       Bory Tucholskie

19.       Puszcza Augustowska

20.       Ostoja Warmińska

21.       Dolina Gornej Wisly

22.       Dolina Wkry i Mławki

23.       Grądy Odrzańskie

24.       Puszcza Borecka

25.       Dolina Widawy i Oleśnicy

26.       Dąbrowy Krotoszynskie

27.       Jezioro Oświn