Skip to content
18.12.2013 PZO w woj. dolnośląskim
Zakończyły się prace nad opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów specjalnej ochrony ptaków (IBA) Grądy Odrzańskie PLB020002 i Zbiornik Mietkowski PLB020004 . Od 16 grudnia 2013 r. trwają konsultacje opracowanych projektów planów.
Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, pokój 3019, pod telefonem 71 340-68-88, w Biuletynie Informacji Publicznej - wroclaw.rdos.gov.pl, gdzie znajduje się lista obszarów, dla których opracowywane są plany zadań ochronnych, a także na platformie informacyjno-komunikacyjnej - pzo.gdos.gov.pl. Ponadto projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Grądy Odrzańskie PLB020002 i Grądy w Dolinie Odry PLH020017 dostepne są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - opole.rdos.gov.pl.Uwagi i wnioski można składać do 6 stycznia 2014 r. pisemnie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, faxem nr 71 340-68-06, ustnie do protokołu lub elektronicznie - e-mail:sekretariat@rdos.wroclaw.pl (z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o projektach planów zadań ochronnych") bez konieczności opatrywania wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.), a także za pośrednictwem platformy informacyjno-komunikacyjnej.

Źródło: GDOŚ