Skip to content
13.12.2013 Dla Doliny Dolnej Obry (IBA)

9 grudnia 2013 r. podpisano deklarację wspólnego działania na rzecz zagospodarowania doliny dolnej Obry. W wydarzeniu uczestniczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz.Deklaracja jest pierwszym krokiem do utworzenia Programu Wielofunkcyjnego Zagospodarowania Doliny Dolnej Obry. Projekt będzie realizowany na obszarze położonym wzdłuż rzeki Obry, od miejscowości Bledzew aż do jej ujścia do rzeki Warty.Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój bioróżnorodności doliny dolnej Obry oraz utworzenie parku dendrologicznego. Partnerzy będą również prowadzić szeroko pojętą edukację przyrodniczą i proekologiczną. Elementem programu będą także działania z zakresu edukacji i ochrony przyrody: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejących już form flory oraz nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielnych; urządzenie i oznakowanie parkingów leśnych, ścieżek spacerowych i szlaków rowerowych oraz siłowni plenerowych; budowa i konserwacja wież i tarasów widokowych, mostków i pomostów, ławek i małej architektury oraz zagospodarowanie starorzeczy Obry przez budowę oczek i kaskad wodnych.

Źródło: GDOŚ