Skip to content
12.12.2013 PZO w zachodniopomorskim

Zakończono prace nad projektami planów zadań ochronnych dla 3 obszarów  OSOP Natura 2000 (wszystkie należą do sieci IBA).

Obecnie trwają konsultacje planów dla obszarów:

  1. Jezioro Świdwie PLB320006 - położonego w województwie zachodniopomorskim/ powiat policki - gminy: Dobra Szczecińska, Police.
  2. Jeziora Wełtyńskie PLB320018 - położonego w województwie zachodniopomorskim/ powiat Gryfiński - gmina Gryfino.
  3. Puszcza Goleniowska PLB320012 - położonego w województwie zachodniopomorskim/ powiat goleniowski - gminy: Goleniów, Stepnica, Przybiernów; powiat kamieński - gmina Wolin.

Z projektami planów zadań ochronnych oraz dokumentacjami sporządzonymi na ich potrzeby można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin w godzinach 8.00 - 15.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 91 43-05-222), w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w części„Plany zadań ochronnych" oraz za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Komunikacyjnej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów planów w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 30 grudnia 2013 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, faxem nr 91 43-05-200, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pzo.szczecin@rdos.gov.pl

źródło:GDOŚ