Skip to content
14.05.2013 PZO dla Doliny Dolnego Bugu

Plany zadań dla Doliny Dolnego Bugu i Ostoi Nadbużańskiej

Obszary Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska położone są na terenie trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W granicach województwa podlaskiego obszary te obejmują powiat wysokomazowiecki - Gmina Ciechanów, powiat siemiatycki - Gmina Perlejewo, Miasto i Gmina Drohiczyn, Miasto i Gmina Siemiatycze i Gmina Mielnik.Zainteresowanych udziałem w pierwszym spotkaniu w sprawie opracowania projektu planu zadań ochronnych zapraszamy 22 maja 2013 r. do siedziby Nadleśnictwa Łochów, ul. Wyszkowska 28, 07-130 Łochów. Spotkanie planowane jest w godzinach 10.00 - 13.00. Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać w terminie do 16 maja 2013 r. drogą elektroniczną na adres: joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl.Szczegółowych informacji udziela Joanna Szczepanik z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, tel. (22) 55-65-667, e-mail: joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl. 

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.