Skip to content
1.11.2012 KE zatwierdziła nowe obszary Natura 2000

 

Rząd już zatwierdził, a GDOŚ zamierza wysłać do Komisji Europejskiej listę nowych obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz zmian granic istniejących obszarów. Lista stanowi uzupełnienie sieci wymagane w wyniku Bałtyckiego Seminarium Biogeograficznego z 2009 r. i Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego z 2010 r.Nie wiemy jeszcze, co ostatecznie jest na zatwierdzonej liście i czy wyczerpuje ona wynikajace z Seminariów zobowiązania Polski do uzupełnienia siedliskowej części sieci Natura 2000.

Źródło: P.Pawlaczyk