Skip to content
4.08.2012 PZO jednak też dla lasów

 

Dziś Senat przyjął bez poprawek sejmową ustawę z 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. 

 Ważna jest zmiana art. 28 ust. 11 pkt 3 a ustawy.

Jak pamiętamy, w ubiegłym roku Sejm w trybie dokonanej w ostaniej chwili tzw. "wzrutki poselskiej" uchwalił ten przepis, w myśl którego teren nadleśnictwa dla którego ustanowiono plan urządzenia lasu poddany ocenie oddziaływania na środowisko był wyłączany ze sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Przepis ten wszedł w życie od 1 stycznia 2012 r.W tym roku, w analogicznym trybie "wrzutki poselskiej" dokonanej w ostatniej chwili (propozycja zgłoszona dopiero w II czytaniu, na 2 dni przed uchwaleniem ustawy), Sejm zmienił ten przepis. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, podstawą do wyłączenia będzie tylko sytuacja, gdy plan urządzenia lasu zawierałby cały zakres PZO (zakres z art. 28 ust 10 ustawy) i zostałby uzgodniony w tym zakresie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Ponadto, zaszły zmiany w ochronie gatunkowej ptaków:

 - Zezwolenie na płoszenie ptaków nie będzie wymagać braku rozwiązań alternatwynych.

 - Odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej dla kormorana i czapli (na stawach rybnych) i bobra (wszędzie) będą mogły mieć formę aktu prawa miejscowego - zarządzenia RDOŚ wydawanego na 5 lat. 

Treść ustawy nowelizującej jako druk senacki 155 na stronach Senatu:

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,26,1.html