Skip to content
20.07.2012 Trąba powietrzna w Borach Tucholskich

14 lipca 2012 r. przez Bory Tucholskie przeszła trąba powietrzna. Szacuje się, że skutki działania żywiołu obejmują około 650 ha lasów, których drzewostany zostały całkowicie lub częściowo uszkodzone. Zasięg działania trąby objął kilkunastokilometrowy pas o szerokości 300-400 mTrąba powietrzna objęła m.in. obszary Natura 2000: Bory Tucholskie PLB220009 oraz Sandr Wdy PLH040017. Przeszła skrajem granicy rezerwatu przyrody „Martwe", w którym chroni się roślinność charakterystyczną dla jezior dystroficznych, torfowisk przejściowych i wysokich, nie wyrządzając w nim szkód. Nieliczne powalone drzewa, które znalazły się w granicy rezerwatu pozostaną w nim do naturalnego rozpadu. Natomiast teren wokół rezerwatu zostanie uprzątnięty z wiatrołomów przez służbę leśną, aby odnowić drzewostany. 
Inne rezerwaty przyrody oraz strefy ochrony ostoi gatunków chronionych w powiecie świeckim i tucholskim nie doznały uszkodzeń wskutek działania trąby powietrznej. 

Źródło: GDOŚ