Skip to content
28.05.2012 3 Plany zadań ochronnych ustanowione

 24 maja wszedł w życie plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007, ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w Opolu

 W początku maja wszedł w życie plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002, ustanowiony zarządzeniem RDOŚ w Opolu

Jeszcze w 2011 r. RDOŚ w Białymstoku ustanowił plan zadań ochronych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015 (choć musiał go uchylić i ustanowić ponownie, bo zapomniał go uzgodnić z wojewodą)

Źródło:GDOŚ