Skip to content
19.04.2012 Odtwórzmy utraconą dzikość Europy!

W 2009 r. WWF Holandia rzucił hasło odtworzenia utraconej dzikości Europy. Poproszono zarządców rezerwatów przyrody, społeczności lokalne, NGO i polityków by nominować obszary w celu stworzenia do roku 2020, 10 dużych  i bogatych w faunę i florę obszarów dzikich „wilderness”, które jednocześnie odzwierciedlać będą typowe europejskie ekosystemy.  Wybrano pierwszych pięć obszarów z ponad 20 nominacji. Stworzono też niezależną organizację - Rewilding Europe, która zarządza programem. Aktualnie trwa konkurs na 5 kolejnych obszarów, które mają zostać oficjalnie ustanowione na Światowym Kongresie Różnorodności Biologicznej w Hiszpanii w 2013 r.

Obszary dotychczas wyznaczone to Delta Dunaju, Południowe Karpaty, Wschodnie Karpaty, Zachodnia Hiszpania, pasmo górskie Velebit w Chorwacji.

Nominowane obszary powinny :

- Mieć potencjał stania się obszarem zdziczonym ‘rewilding’ na co najmniej 100 000 ha, najlepiej z dużymi strefami buforowymi możliwymi do zdziczenia w przyszłości (obszary mogą być transgraniczne)

- Dawać możliwość odtworzenia w danym regionie właściwych mu ekosystemów, w tym reintrodukowania gatunków.

- Mieć potencjał by stać się ekonomicznie opłacalnym, przynajmniej konkurencyjnym wobec dotychczasowego sposobu użytkowania

- Mieć możliwość szybkiego rozpoczęcia konkretnym działań odtwarzających

 - Mieć potencjał aby dzielić się wiedzą doświadczeniami z innymi projektami w Europie

- Obszarem powinna zająć się silna organizacja społeczna, będąca w stanie zapewnić powodzenie w prowadzeniu  tak dużego projektu.

Wybranym w plebiscycie obszarom organizacja Rewilding Europe zapewnia m.in.: pomoc w rozpoczęciu i  prowadzeniu projektu, planowaniu działań i rozwoju strategii, zdobywaniu funduszy, budowaniu kompetencji organizacji realizujących projekty na wielu polach  (turystyka, biznes, ochrona przyrody, promocja, komunikacja)

Do końca kwietnia każdy może nominować wytypowane przez siebie obszary. Termin upływa 30 kwietnia 2012 r. Szczegółowe kryteria i więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.rewildingeurope.com/programme/nominate-your-area

 

Warto wspomnieć, że z podobną inicjatywą wyszła też europejska fundacja Pan Parks, która z kolei rzuca hasło "Milion hektarów chronionych dzikich obszarów „wilderness” w Europie do 2015 r." Więcej o projekcie, a także 'zasoby wiedzy' na temat różnych zagadnień związanych z ochroną 'wilderness' czyli dużych, biernie chronionych obszarów (w tym przykłady, że ochrona bierna niekiedy doskonale spełnia wymogi sieci Natura 2000 i ochrony lokalnej różnorodności biologicznej) - na stronie: www.panparks.org