Skip to content
16.04.2012 Ponad połowa kluczowych obszarów bez ochrony !

Światowe rządy uzgodniły zwiększenie pokrycia obszarami chronionymi do 2020 r w celu powstrzymania postępującej degradacji środowiska. Jednak, nowe badania pokazują, że tylko połowa obszarów najważniejszych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej jest całkowicie chroniona. To zaś wskazuje na silną potrzebę bardziej precyzyjnego wybierania nowych i rozszerzania obszarów chronionych, tak aby najlepiej chronić faunę i florę planety.

Nowe badania przeszło 40 naukowców z około 30 instytucji, koordynowane przez Birdlife International, wykazały, że tylko połowa obszarów ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody jest aktualnie objęta formalną ochroną (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0032529). Przeanalizowano stopień pokrycia obszarami oficjalnie chronionymi i trendy ryzyka wymierania gatunków w dwóch globalnych sieciach obszarów ważnych dla ochrony różnorodności biologicznej –  Important Bird Areas (IBA), skupiającej ponad 10 000 ostoi ptaków na świecie oraz sieci Alliance for Zero Extinction sites (AZEs), która składa się z 600 obszarów skupiających ostatnie populacje skrajnie zagrożonych gatunków kręgowców i roślin. Gatunki, które występowały na obszarach w większym stopniu oficjalnie chronionych odnotowały mniejszy wzrost ryzyka wyginięcia w ostatnich dekadach. Taki wzrost był o połowę mniejszy dla gatunków ptaków w ostojach IBA całkowicie objętych ochroną prawną, i trzy razy niższy dla ptaków, ssaków i płazów w całkowicie chronionych ostojach AZEs. Globalnie, połowa z obszarów ważnych dla ochrony różnorodności biologicznej pozostaje niechroniona (49% IBA, 51% AZEs). Podczas gdy obejmowanie cennych obszarów oficjalną ochroną wrasta, proporcja obszarów najważniejszych obejmowanych oficjalną ochroną do obszarów mniej ważnych spadła (od 0,45-1.14 % rocznie od 1950 dla IBA i 0,79-1,49% dla AZEs). Tylko odpowiednio zlokalizowane obszary oficjalnej ochrony mogą spowolnić tempo wymierania gatunków, jednak tworzona ostatnio sieć obszarów oficjalnie chronionych nie reprezentowała dostatecznie obszarów najważniejszych dla ochrony przyrody. Lepszy dobór obszarów typowanych do objęcia oficjalną ochroną pomógłby w powstrzymaniu spadku bioróżnorodności. Ostoje Important Bird Areas and Alliance for Zero Extinction reprezentują istniejące, metodycznie identyfikowane globalne sieci o kluczowym znaczeniu dla ochrony przyrody. Odpowiednie zarządzanie nimi i ich ochrona pomagają zapobiegać wymieraniu gatunków, zabezpieczają korzyści, które ludzie z nich czerpią, a także pomagają wypełniać poszczególnym krajom międzynarodowe zobowiązania dotyczące ochrony różnorodności biologicznej.