Skip to content
14.04.2012 Rozpoczynają się konsultacje dotczące obszarów Natura 2000

Dostępne są standardowe formularze danych oraz mapy z przebiegiem granic projektowanych nowych obszarów Natura 2000 oraz modyfikacji już istniejących obszarów

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczyna konsultacje społeczne kolejnych projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 utworzonych zgodnie z ustaleniami podjętymi między innymi na seminarium biogeograficznym w marcu 2010 r. z Komisją Europejską. W celu usprawnienia powyższego procesu wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 można przesyłać na adres: opinie-natura2000@gdos.gov.pl, w formacie dokumentu tekstowego (wraz z uzasadnieniem i czytelną mapą, w przypadku propozycji zmiany granicy obszaru objętego opiniowaniem).