Skip to content
13.04.2012 Sposób podawania nazw obszarów Natura 2000

Zgodnie z ujednoliconym sposobem, nazwy obszarów Natura 2000 powinno podawać się w kolejności - typ obszaru Natura 2000 - nazwa – kod.

Informujemy, iż w związku ze stosowaniem różnych sposobów podawania nazw oraz związanymi z tym licznymi pytaniami, urząd przyjął jednolity sposób podawania nazw obszarów Natura 2000.

Nazwy obszarów Natura 2000 winno podawać się w kolejności: typ obszaru Natura 2000 - nazwa - kod, np.:

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037,

·         obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005,

·         specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Łachy PLH020003,

·         obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001.

 

Powyższe podejście związane jest m.in. z planowanymi zmianami dotyczącymi nadaniu każdemu obszarowi niepowtarzalnej nazwy, a tym samym wyeliminowaniem sytuacji, w których obszar ptasi i siedliskowy mają te same nazwy, a różnią się jedynie kodem. Ponadto, wśród odbiorców to nazwa obszaru, a nie kod określa i charakteryzuje obszar Natura 2000.

 

Źróło: GDOŚ