Skip to content
29.02.2012 Szukamy wolontariuszy do badań terenowych na Lubelszczyźnie

 Szukamy współpracowników do badań terenowych na Lubelszczyźnie

Od tej wiosny rusza projekt pt. „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Projekt jest koordynowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) z Puław. OTOP,  przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, będzie prowadził szeroko zakrojone badania terenowe na użytkach rolnych województwa lubelskiego. Będziemy liczyli ptaki podczas pięciu kolejnych sezonów lęgowych; aż do roku 2016. Spróbujemy ocenić wpływ programu rolnośrodowiskowego na ich liczebność. Pozwoli to w przyszłości na lepsze wykorzystanie tego programu do ochrony przyrody.

Poszukujemy współpracowników - zarówno doświadczonych ornitologów, jak i ptasiarzy  stawiających pierwsze kroki. Badania takie to dobra okazja na podniesienie swoich kwalifikacji , w umiejętności rozpoznawaniu ptaków i oceny ich siedlisk, jak i uzyskania dodatkowego doświadczenia zawodowego. Jest to też doskonały pretekst do kontaktu z przyrodą, w okresie kiedy tętni życiem.

Więc jeśli dysponujesz choć kilkom wolnymi porankami, dużą dawką entuzjazmu, i mieszkasz lub regularnie bywasz w okolicy naszych badań to zapraszamy do współpracy. Oferujemy, regularne szkolenia, wyposażanie w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań, opiekę doświadczonych ornitologów oraz pokrycie kosztów wizyt w terenie.

Więcej informacji, można znaleźć na stronie www.otop.org.pl pod linkiem: http://otop.org.pl/obserwacje/rolnictwo-przyjazne-przyrodzie/monitoring-efektywnosci-programu-rolnosrodowiskowego-na-lubelszczyznie/

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt!