Skip to content
28.02.2012 Animatorzy OTOP wsparciem dla opiekunów ostoi !

Dobiega końca projekt edukacyjny OTOP:„Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”. W ramach projektu przeszkolono 150 osób - animatorów przyrodniczych, którzy razem z minimum 10 osobową grupą projektową przeprowadzili lokalne kampanie na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 w pobliżu których mieszkają, bądź z którymi w jakiś sposób są związani.  Ich zadaniem było :

zorganizowanie trzech wycieczek otwartych dla lokalnej społeczności na pobliski teren Natura 20000,  zainteresowanie swoją działalnością regionalnych mediów, uzyskanie pozwoleń i nadzór nad montażem tablic edukacyjnych o obszarach Natura 2000, zorganizowanie stoiska na lokalnych imprezach plenerowych.

Większość animatorów świetnie wywiązała się z tych zdań. Raporty z przeprowadzonych kampanii zaskakiwały pomysłowością, zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Z radością można stwierdzić, że duża część ostoi ptaków zyskała nowych sprzymierzeńców,  pełnych entuzjazmu i chęci do działania w celu ich ochrony.  Zainteresowania i predyspozycje animatorów są zróżnicowane. Część z nich zainteresowana jest działaniami terenowymi i obserwacją ptaków, część edukacją młodzieży i lokalnych społeczności, albo  podejmowaniem interwencji ekologicznych.

Właśnie dzięki temu mogą oni stanowić prawdziwe wsparcie dla opiekunów ostoi, wśród których obecnie przeważają wytrawni ornitolodzy skupieni głównie na monitoringu ptaków  w ostojach.

Wiadomo, że z racji na ograniczoną ilość czasu jeden opiekun nie jest w stanie zajmować się wszystkimi aspektami ochrony ostoi jednocześnie, dlatego właściwą strategią rozwoju sieci opiekunów wydaje się być zachęcanie do działania w ostojach nowych osób, które wspomagały by opiekunów w ich obowiązkach.

Animatorzy działają w około 75 obszarach Natura 2000. Lista obszarów dostępna jest tutaj: http://ostojeptakow.pl/images//obszary_animatorzy.xls

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z animatorami działającymi w Waszych ostojach i zaangażowanie ich do wspólnego działania.

W celu skontaktowania się z animatorem z Waszej ostoi, piszcie na adres: maria.jujka@otop.org.pl lub elzbieta.okolow@otop.org.pl