Skip to content
26.01.2011 Gopło górą !

26 stycznia 2012 r. - Komisja Europejska ponownie upomniała Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa dotyczy  niepoprawnie wykonanej oceny oddziaływania na środowisko dla  kopalni odkrywkowej w ostoi Nadgoplańskiej.  Jezioro Gopło podlega ochronie na mocy dyrektywy siedliskowej i ptasiej . Nowa odkrywka złoża Tomisławice Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. – znajduje się w pobliżu chronionego jeziora Gopło. Obawy Komisji wzbudza fakt, że na potrzeby oceny przedłożono niewystarczające dane oraz że błędne założenia mogły mieć wpływ na wynik oceny, co może mieć negatywne skutki dla objętych ochroną roślin i zwierząt. Wezwanie do usunięcia uchybienia ani spotkania z przedstawicielami władz polskich nie doprowadziły do rozwiązania kwestii, w związku z czym wystosowano uzasadnioną opinię. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.