Skip to content
25.01.2012 Co będzie z Doliną Przysowy i Słudwi ?

Na stronach internetowych Rządowego Procesu Legislacyjnego (www.rcl.gov.pl) umieszczono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska wyznaczającego nowy obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Doliny Przysowy i Słudwi. Nowy obszar ma mieć powierzchnię 3892 ha, ma być wyznaczony dla ochrony dzikich gęsi, rybitwy czarnej, derkacza i błotniaka stawowego. Objecie tej ostoi ptaków oficjalną ochroną w ramach sieci Natura 2000 jest elementem kompensacji przyrodniczej nałożonej za straty przyrodnicze przy budowie drogi S-3 Gorzów Wielkopolski-Szczecin.

Tymczasem zgłoszono do OTOP interwencje w sprawie niepokojących działań mających miejsce na terenie tej ostoi. We wsi Model, prywatny właściciel bez żadnych pozwoleń prowadzi prace ziemne polegające na podwyższaniu i osuszaniu podmokłego terenu. Zwożoną na miejsce ziemią zasypywane są naturalne oczka wodne i obniżenia terenu, które  jesienią i wiosną  wypełniały się wodą tworząc naturalne tereny zalewowe i rozlewiska gromadzące ptaki. Przy okazji tych działań wycięto także ok 50 – 100 m  krzewów.Na omawianym terenie lęgną się w ostatnich latach czajki i rybitwy czarne. Na obszarze bezpośrednio przyległym, w obniżeniach terenu - zarastających trzcinami i turzycami, lęgną się błotniaki łąkowe, błotniaki stawowe, derkacze, przepiórki. 

OTOP, na mocy Ustawy Szkodowej, zgłosił do RDOŚ Warszawa bezpośrednie zagrożenie szkodą dotyczącą środowiska jako dobra wspólnego.Warto przypomnieć, że artykuł 4(4) Dyrektywy Ptasiej odnosi się także do obszarów, które kwalifikują się do włączenia do sieci Natura 2000, ale jeszcze nie zostały do niej  włączone !!!