Skip to content
28.10.2011 Warsztaty dla opiekunów już wkrótce !

Warsztaty dla opiekunów ostoi ptaków pt.: „Monitoring i Ochrona Ostoi Ptaków (IBA) w Polsce" odbędą się się w dniach 5-6.11.2011 w ośrodku OSTOJA GÓRSKA (http://www.koninki.pl) w Konikach k. Poręby Wielkiej.
Jest możliwość przyjazdu na nocleg już w piątek. Program może ulec niewielkim modyfikacjom, szczególnie w odniesieniu do czasu trwania i kolejności poszczególnych wystąpień.

Serdecznie zapraszamy! 

Sponsorami nagród dla opiekunów są: OTOP, KESTREL, MULTICO, HiMOUNTAIN