Dolina Przysowy i Słudwi

Opiekun ostoi z ramienia OTOP: Rafał Klimczak
Kod: PL145

Pliki do ściągnięcia:

OpisOstoi.pdf

Powierzchnia (ha): 3 284
Kryteria: A1, A4iii, B1i, C1, C2, C3, C4, C6
Gatunki kwalifikujące: migrujące ptaki wodno-błotne, gęś białoczelna, bączek, siewka złota, rycyk, rybitwa rzeczna
Natura 2000 (OSO): proponowany obszar specjalnej ochrony ptaków
Krótka charakterystyka ostoi:

Niewielka ostoja obejmująca podmokłe łąki torfowe wzdłuż dolin rzek Przysowa i Słudwia. Jeden z najważniejszych w centralnej Polsce punktów koncentracji ptaków wodno-błotnych w czasie wiosennej migracji, których ugrupowania sięgają tu kilkudziesięciu tysięcy osobników. Ważne lęgowisko bączka oraz rybitwy czarnej.


(c) 2008 OTOP